Bestyrelsen - Kontakt os

Bestyrelsen

Formand/Webmaster:  Signe Krag Petersen

Email: Signekragpetersen@gmail.com

sussexklubben@hotmail.com

Tlf: 61 78 71 34

Kassere: Kevin Byskov

Smedevænget 27, 7323 Give

Email: kebskv@gmail.com

Tlf: 26 62 13 07

Sekretær: Carsten G. Sørensen

Houtvedvej 5, Houtved, 9500 Hobro

Email: karlseje@mail.tele.dk,

Tlf: 98 55 84 66

Bestyrelsesmedlem: Jan Stenholt Svendsen

Solbrinken 77, 7480 Vildbjerg

Email: skovvey@hotmail.com,

Tlf: 22 80 34 00

Bestyrelsesmedlem: Britt Husballe

Kodallundvej 12, 8763 Rask Mølle

Email: britth@os.dk,

Tlf: 21 26 17 73

Bestyrelsessupplant/Facebook admin.: Finn Nygaard Rasmussen

Frifeltvej 7, Skovlund, 6823 Ansager

Email: finnnr@hotmail.dk

Tlf. 40 93 50 50

Revisor: Anders Peter Madsen

Marievej 3, 7160 Tørring

Email: anders.peter@madsen.mail.dk

Tlf. 24 62 34 19

Revisorsupplant: Alfred Kirk

Ljørringvej 31, 7490 Aulum
Tlf.: 97 47 36 38/20 20 09 13
Mail: iakirk@mail.tele.dk

Kontakt